தைத்த பிளவுஸில் லேஸ் வைத்து நியூ மாடல் நெக் டிசைன்

தைத்து முடித்த பிளவுஸில் லேஸ் மூலம் மாடல் நெக் டிசைன் வைத்து தைக்கும் போது மேலும் அழகான நியூ மாடல் பிளவுஸ் நெக் டிசைன் கிடைக்கும். நீங்களும்

Read more

latest blouse neck design cutting and stitching in tamil

இந்த வீடியோவில் ஒரு சிம்பிள் பிளவுஸ் நெக் டிசைன் மாடல்  எப்படி  தைக்கலாம்  என்பதை பாப்போம்.   மாடல் நெக் பிளவுஸ் டிசைன் செய்முறை If you want

Read more