சுடிதார் பேக் நெக் பைப்பிங் | chudidar back neck piping | churidar piping neck design in tamil

Finishing a chudidar neckline is little hard for beginners. this video shows how to finish perfect chudidar back neck piping

Read more

பிசுரு இல்லாம எப்படி துணியை கட் செய்யலாம் | online Tailoring tips for beginners in tamil video

பிசுரு இல்லாம எப்படி துணியை கட் செய்யலாம். ஆம்கோல் வளைவுகளில் சரியாக எப்படி துணியை கட் செய்ய வேண்டும்.. simple tailoring tips for beginners video.

Read more

sewing machine not stitching in tamil | sewing machine not picking up bobbin thread

sewing machine not stitching in tamil video. எல்லாம் சரியா இருந்தும் தையல் விலவில்லையா? ஊசி பாபினில் உள்ள நூலை எடுக்காமல் தையல் விழாமல் இருந்தால்

Read more