தையல் மிஷின் ரிப்பேர் தமிழ்: – தையல் சுருக்கம் வந்தால் நீங்களே சரி செய்யலாம்

தையல் மிஷின் ரிப்பேர் தமிழ்: இந்த வீடியோவில் தைக்கும் போது தையல்  சுருக்கம் வந்தால் அதை எப்படி சரி நீங்களே செய்யலாம்  என்பதை பாப்போம். Sewing or

Read more